Info

Uppsägning av plats skall ske på måndagen minst 4 veckor innan nästa omgång börjar.
Annars är du betalningsskyldig för de nästkommande 4 gångerna. 

 

Vid igenridning så sker INGA återbetalningar om ryttaren inte kan när igenridningen sker på en dag där ordinarie träning ska ha ägt rum.

 

Då träningarna är bindande så sker inga återbetalningar. Kan du inte får du hitta en ersättare eller betala.

 

Vi har ett litet uppehåll från ca mitten av December till början-mitten av januari!
OM sommaruppehåll sker så är det i juli månad.

 

Att tänka på:

Första gruppen:
Tänk på att komma i godtid innan så hindermatrial är framme när Cia kommer.
Bra om alla är relativt uppvärmda när Cia kommer så träningen kan starta i tid.


Tredje gruppen:
Hjälps åt att plocka undan!

 

Hjälp Cia med höjning/sänkning av hindren samt om avstånd behövs ändras.

VARJE grupp mockar löpande efter sig samt tömmer bajskorgen så att sista gruppen inte skall behöva mocka efter alla!